Podmínky vrácení

30 dnů garance vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  FashionFrey.cz vám nyní nabízí možnost vrátit zboží bez udání důvodu do 30 dnů! Tato možnost se vztahuje pouze na objednávky uzavřené v internetovém obchodě   FashionFrey.cz 

  FashionFrey.cz  nabízí možnost vrátit zboží i nad rámec 14denní zákonné lhůty a to do 30 dnů od převzetí zboží. V této nadstandardní lhůtě musí k uplatnění práva odstoupení od smlouvy kupující dodržet níže uvedený postup a veškerá doporučení uvedená k zákonnému odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů se pro odstoupení v nadstandardní 30denní lhůtě stávají povinnými podmínkami k využití této možnosti. Současně si Prodávající v tomto případě vyhrazuje konečné rozhodnutí o schválení vrácení peněz (případně výměně za jiné zboží).

 • Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.
 • Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura, dodací list) v každém případě je spotřebiteli doporučeno ponechat si alespoň kopii takového dokladu.
 • Zboží musí být vráceno na tu adresu, která je na prodejním dokladě!
 • Doporučujeme aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu atd.).
 • S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který bude zboží dostatečným způsobem chránit.  je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět k Prodávajícímu.

Pro snadné a rychlé vyřízení odstoupení od smlouvy doporučujeme následující postup

 1. Zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu. Sdělení o odstoupení může být posláno elektronickou poštou na adresu a kopii tohoto sdělení prosíme přiložit k vrácenému zboží. Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme využít  Formulář který naleznete v mailu objednávky
 2. Doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu 

  FashionFrey s.r.o.
  IČO: 05736196

  Prodejna- Libčice nad Vltavou 

  Chýnovská 131

  252 66 

  Tel: 736 170 923 

  osobně nebo poštou. V případě, že zboží bylo odebráno osobním odběrem na některé z prodejen , je nutné zboží vrátit na tuto prodejnu.
 3. Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a dále od smlouvy na dodávku audio, video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Toto právo rovněž nelze využít u smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ).

Obecné informace k převzetí zboží od dopravce

Při převzetí zásilky od dopravce si důkladně zkontrolujte nepoškozenost obalu zásilky. V případě, že je obal zásilky někde potrhaný, promáčklý, či protržený, proveďte prosím ihned zápis o poškození zásilky do doručovacího listu dopravce, který vám zásilku doručil. Po provedení zápisu „výhrady“ si prosím tento doručovací list okopírujte či ofoťte pro pozdější reklamaci. Tato skutečnost je nutná pro bezproblémové řešení případné reklamace poškozené zásilky.

Pro účely možného vrácení vámi zakoupeného výrobku v zákonem dané lhůtě pro možnost odstoupení od kupní smlouvy je nutné zachovat zcela kompletní obal výrobku a všechny další části balení (tedy i polystyrenové výplně, či igelitové folie), či příslušenství výrobku!!! Obal výrobku a další součásti balení jsou bezvýhradnou součástí spotřebiče a obal je tedy možné zlikvidovat až po uplynutí této zákonem dané lhůty.